Londons historia

Staden London har funnits i olika former sedan urminnes tider, men starten på dess händelserika historia började med romarnas intåg till de brittiska öarna år 43 e.kr. Romarna utpekade London som provinsens huvudstad och har förblivit det genom tidens gång. Namnet ’London’ kommer från ’Londinium’ som var Romarnas namn på staden. Strax efter Romarnas erövring började man anlägga staden för att skydda bron man hade byggt över floden Themsen. Denna befästning blev då huvudstaden i provinsen som skulle bli kallad ”Britannia”. Staden växte explosionsartat just på grund av sitt geografiska läge, dels ur ett strategiskt perspektiv men också på grund av den bördiga jorden som fanns kringom staden vilket på denna tid var ofantligt viktig för tillväxt.

Första gången vi hittar London i denna form i historieböckerna är år 60 e.kr. då staden bränns ner under ett uppror. När upproret sedan överrumplats av romarna återuppbyggs staden och med detta fortsätter utbyggnationen av staden i över 100 år. Efter många hektiska år i staden och provinsen med interna dispyter och myteri och Romarriket i sin helhet föll övergavs Londinium och en stad vid namnet Lundenwic etableras av Saxarna (de inhemska Britterna) en bit västerut på 600-talet. Efter att Lundenwic blivit övergivet av Saxarna efter flertalet Vikingaräd återbefästes Londinium med ett starkt försvar och överlevde fortsatta attacker. När Edvard Bekännaren sedan byggde Westminister Abbey var London redan återuppbyggt och agerade nu som ett kommersiellt centrum och Westminister blev platset där konungen bosatte sig.

Spola fram till 1500talet och London har nu växt till en av Europas viktigaste handelsplatser och var hemmet för det gigantiska British Eas India Company som styrde nästintill hela Handeln i staden. Befolkningen växte från ca 50.000 invånare på 1500talet till 225 000 invånare år 1605.

År 1666 skulle bli ett av de mest minnesvärda åren i Londons historia då den stora branden förgjorde nästan hela stadskärnan. Över 100.000 människor blev hemlösa men trots förödelsen var det förvånansvärt få människor som omkom sett till antalet. Återuppbyggnaden av staden tog över 10 år och i samband med detta byggdes nästan alla nya byggnader av tegel istället för trä.

År 1707 skapades Kungariket Storbrittannien där man slog samman det brittiska och skotska parlamentet, och under denna tid växte London otroligt snabbt på grund av den industriella revolutionen och det brittiska imperiets framfart.

Under 1800talet kom London till att bli världens befolkningsrikaste stad och officiella huvudstad i det Brittiska imperiet. Befolkningen ökade från 1 miljon innan 1800talet till 6,7 miljoner invåndare innan 1800talets slut. London blev ett globalt centrum för både handel och politik och har förblivit så ända till idag. När krigstiderna i början av 1900talet började var London fortfarande i hög tillväxt och infrastrukturen var i full utveckling med utbyggnationer av tunnelbanan och elektrifiering av stora delar av staden. Staden växte också i storlek när fler och fler invånare flyttades utanför staden.

Under första världskriget fick staden motstå en rad attacker då tyskarnas bombräder skadade flertalet stadsdelar och dödade många människor. Efter första värdslkriget slut drabbades London av den globala depressionen som såg att mängder av befolkningen levde i fattigdom och arbetslöshet, även om London i sig klarade sig mycket bättre än övriga Storbritannien p.ga. byggboomen som följde.

Andra världskriget skulle återigen skada London efter bombningar av tyskarna och hela 71 bombräder gjordes över staden. Inte nog med det så förstördes stora delar av staden, bland annat många historiska byggnader av en eldstorm. Över 30.000 londonbor omkom totalt och flera stora områden blev jämnade med marken.

Efterkrigstiden var en tid av återuppbyggnad och London kunde återställas och på 50talet fortsatte även Londons tillväxt, denna gång i huvudsak av många invandrare från tidigare kolonier som Indien, Pakistan och Jamaika. Detta gjorde London till en av de mest mångkulturella städerna i europa och har förblivit detta även i modern tid.

London är en av världens och europas vackraste, största och mest historiefyllda städer och är en av världens 4 så kallade ”Världsstäder”, en titel de delar med b.la. New York, Paris och Tokyo. De ständigt växande städerna kännetecknas av mångkultur och dominerande roller inom olika delar av samhället som Börsmarknader, Banker, Internationella organisationer och statliga departement.